Nezařazené

Průmyslové systémy

Mluvíme-li o použití průmyslovém, myslíme tím použití klimatizace, se kterou se setkáme nejčastěji ve velkých budovách administrativních, výrobních prostorách, obchodních centrech, hypermarketech, veřejných úřadech, zdravotnických zařízeních a podobně. Společné těmto objektům je zejména to, že byly buď vystavěny, nebo alespoň zásadně rekonstruovány v nedávném období.

Kde se shání?

V těchto případech se již musí hovořit o klimatizačních systémech, nebo rovnou o vzduchotechnice. V nově stavěných budovách jsou již samozřejmou součástí projekt. V budovách, které se rekonstruují, přestavují, ale i tam, kde je třeba chybějící vzduchotechniku doplnit, je nejlépe obrátit se na odbornou firmu, která zpracuje kompletní projekt podle zadaných požadavků.