Kdo vlastně jsou ti lidé

Ne všichni lidé mají tu možnost prožívat plnohodnotný život, protože se odlišují ve svém zdravotním stavu. Tato odlišnost je omezuje v různých činnostech. Zdravotní postižení může být tělesné, mentální, zrakové, sluchové nebo kombinované. V některých případech se ještě může přidružit zdravotní znevýhodnění, které nesouvisí s tím hlavním zdravotním postižením. Příčinou těchto zdravotních obtíží, které si člověk nese celým životem, může být cokoliv. Pro člověka, kterého taková neblahá událost postihne, nastává totální zvrat, se kterým se musí vyrovnat. Nic jiného mu totiž nezbývá.

Pak jsme tu my

Je pak na zdravých lidech, aby člověku se zdravotním postižením pomáhali nést jeho těžký úděl. Aby mu usnadňovali jeho handicap. Velkou pomocí je zaměstnání. Dát člověku naději, že i přes své zdravotní oslabení může být rovnocenným partnerem. Náhradní plnění http://www.handico.cz/nahradni-plneni.htm , které je podpořeno i zákonem, je pro firmy nejschůdnějším řešením, jak splnit svou morální a občanskou povinnost. Zaměstnat zdravotně postižené spoluobčany, nebo alespoň od nich odebírat jejich výrobky naprosto regulérním nákupem, to je teprve pomoc.

190x300-1.gif
Kdo vlastně jsou ti lidé
5 (100%)1